Най-добрите езикови школи в Bad Sachsa през 2019 г. (от 4,667 лева)

ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО немски език

Какъв вид курс по немски език търсите?

Младежи

Курсове по немски език за малдежи

Младежки курсове по немски език са подходящ за деца на възраст между 4 и 18 години, които желаят да изучават немски през лятото. Продължителността на курсовете е от 4 до 8 седмици.