Най-добрите езикови школи в Антигуа през 2019 г. (от 2,359 лева)

ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО английски език

Какъв вид курс по английски език търсите?

Обучение на учители

Курсове по английски език за обучение на учители

Курсове по английски език за обучение на учители са за учители, които се интересуват от преподаване на английски език в чужбина. Има огромно търсене на квалифицирани учители по английски език в света с възможности за работа в почти всяка страна по света.